Info

Frits Hendriks

Frits Hendriks is theoloog, religiewetenschapper, pastoraal werker, leraar, oud-lerarenopleider, oud-bestuurder in het onderwijs.

Hij is lid van de Katholieke Kerk, Banning Vereniging, Fietsersbond, PvdA, Pro Petri Sede, Consumentenbond, Nederlands Bijbelgenootschap.

Hij denkt na en schrijft wat op.

Hij is ook maar een mens.

Ich bin auch mer eine miens
en det mosse respecteren.
Ich, ich höb auch versjille,
in huëgte, breitte, in deepte: gedachte
Det mosse weite te waarderen.

Niet mijn eerste publicatie ooit, maar wel een vroege. Een Limburgs gedicht uit begin jaren negentig. ‘Sorry dat ik besta’ ontmoet ‘Mensch, durf te leven’. Dan krijg je dit.

Ik ben ook maar een mens
en dat zou je moeten respecteren.
Ik, ik heb ook verschillen,
in hoogte, breedte, in diepte: gedachten.
Dat moet je weten te waarderen.

Reageren?

%d bloggers liken dit: